Ocena jakości wody w kąpielisku

Poniżej przedstawiamy ocenę jakości wody PIS w kąpielisku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Pietrowice.


Na podstawie wyników organoleptycznej analizy wody z kąpieliska przeprowadzonej w dniu 13.06.2016 r. wykonywanych zgodnie z metodami referencyjnymi w ramach kontroli urzędowej, określonych w załączniku nr 1 do ww rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach stwierdza przydatność wody do kąpieli w kąpielisku położonym na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Pietrowicach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach informuje:
1. Nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitu sinic, ponieważ może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.
2. W przypadku zmian jakości wody w kąpielisku w sezonie będą wydawane stosowne komunikaty.
3. Aktualne informacje o kąpielisku można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach lub bezpośrednio u organizatora kąpieliska.
4. Informacje o stanie sanitarnym kąpielisk w kraju znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.pis.gov.pl

Sanepid - ocena jakości wody