Głubczyce, 01.03.2016 r.

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Pietrowice

Szanowni Użytkownicy Ośrodka

Osoby korzystające z usług Ośrodka Wypoczynkowego Pietrowice mają prawo do pełnego wypoczynku, korzystania z obiektów, wszelkich atrakcji i walorów przyrodniczych dostępnych na terenie Ośrodka, zgodnie z ich przeznaczeniem. Pragniemy aby dobrze się Państwo czuli w naszym Ośrodku.

Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.

 1. Niezwłocznie po przybyciu do Ośrodka gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu wpisu do Księgi Meldunkowej. Podczas rejestracji gość winien jest przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich osób przebywających wraz z nim w wynajętym domku campingowym, pokoju, ustawionym namiocie, przyczepie campingowej/camperze.

 1. Obowiązek zameldowania się w recepcji Ośrodka dotyczy również właścicieli domków i ich gości.

 1. Opłaty za pobyt w Ośrodku pobierane są z góry podczas rejestracji gości wg. cennika Ośrodka. Za opłacenie pobytu goście otrzymują pokwitowanie w formie paragonu fiskalnego a na życzenie gościa fakturę.

 1. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszty pobytu i dopełniły obowiązku meldunkowego.

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka od godziny 6.00 do godziny 22.00 na podstawie zakupionego biletu wstępu.

 1. Doba pobytowa w Ośrodku trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Goście domków campingowych, pokoi, stanowisk caravaningowych po ich zwolnieniu mogą pozostać w Ośrodku do godz. 22.00.

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, gości lub szkodę na osobie innego gościa, pracownika lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

 1. Przed opuszczeniem Ośrodka gość jest zobowiązany do pozostawienia domku campingowego lub pokoju w stanie nienaruszonym. Miejsce obozowania należy pozostawić w stanie nienaruszonym i posprzątanym.

 1. Miejsce ustawienia sprzętu campingowego i pojazdu gościa dozwolone są w wyznaczonych do tego miejscach: stanowiska caravaningowe, pole namiotowe i parking.

 1. Goście korzystający z kąpieliska zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Kąpieliska.

 1. Umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu. Goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które użytkują wszyscy goście Ośrodka.

 1. Podłączenie do instalacji elektrycznej na polu namiotowym podlega dodatkowej opłacie wg. cennika Ośrodka.

 1. Do dyspozycji gości na terenie Ośrodka ustawione są pojemniki na odpady komunalne zmieszane i selektywnie gromadzone. Goście zobowiązani są do segregacji wytwarzanych odpadów.

 1. Rozpalanie ognisk dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

 1. Rozpalanie przenośnych grili dozwolone jest w Ośrodku, należy jednak zwrócić uwagę, żeby nie przeszkadzało to w wypoczynku innym gościom. Na plaży kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania grilli.

 1. Z urządzeń zabawowych i rekreacyjnych korzystać należy zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych stosownymi regulaminami.

 1. Cisza nocna w Ośrodku obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 a w piątki i soboty od godz. 24.00 do godz. 8.00.

 1. Na terenie całego Ośrodka wyznaczona jest „Strefa zamieszkania” z ograniczeniem prędkości do 20 km/h. Ponadto Goście zobowiązani są do ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania szczególnej ostrożności.

 1. Goście mają prawo posiadać w Ośrodku zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny, posiadania świadectwa o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych a w przypadku psów, muszą one przebywać zawsze na smyczy i pod kontrolą właściciela. Obecność psów w Ośrodku podlega dziennej opłacie wg. cennika Ośrodka. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli psów w kąpielisku Ośrodka.

 1. Wszystkie zauważone usterki, nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi recepcji.

 1. Właściciele domków campingowych:

 • zobowiązani są do posiadania umów na dzierżawę gruntu, na którym usytuowany jest domek i do terminowego uiszczania opłat z tytułu dzierżawy gruntu.
 • w razie nie zawarcia umowy na dzierżawę gruntu Zarządzający Ośrodkiem będzie obciążał właściciela domku campingowego za bezumowne korzystanie z działki i urządzeń Ośrodka odszkodowaniem w wysokości opłat za dzierżawę gruntu ustalonych w Uchwale Zarządu Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. powiększonych o 100%.
 1. Wszystkie osoby przebywające w Ośrodku zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, a w szczególności zabrania się:

 • Stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,

 • Używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki w pokojach i domkach campingowych,

 • Palenia tytoniu w pokojach i domkach campingowych,

 • Wysypywania zawartości popielniczki do kosza na śmieci,

 • Owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,

 • Używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,

 • Pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

 1. Wszystkie osoby przebywające w Ośrodku zobowiązane są do dostosowania się do zaleceń pracowników Ośrodka i pracowników Ochrony wynikających z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

 1. Na terenie Ośrodka zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.

 1. Dane zarządzającego Ośrodkiem Wypoczynkowym Pietrowice:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
Tel./fax 77-485-22-69